icon tlf  +375162 202910,  +375162 530050

icon velcom  +37529 9487121,    +375297948189

 icon adr  Brest, ul. Sovetskaya, 49

Historia miasta Brześć

Przygraniczny Brześć-jedno z najdawniejszych miast Białorusi.

Pierwsza wzmianka o Brześciu pojawia się już w Latopisie Nowogrodzkim i dotyczy roku 1017. W Kodeksie Hipackim ( ros. Latopis Ipatiewski) mowa jest o roku 1019 jako momencie narodzin Brześcia. O dawnym charakterze miasta świadczy choćby to, iż znajduje się tam jedyne w Europie muzeum średniowiecznego wschodniosłowiańskiego miasta.

Zgodnie z legendą, w miejscu dzisiejszego Brześcia bogaty kupiec postawił dziękczynną kapliczkę za cudowne ocalenie, gdy z cennym towarem i licznymi sługami, zapadł się w tutejszej topieli. Wokół kapliczki powstała osada o nazwie Biareście, pochodząca prawdopodobnie od brzóz (albo kory brzozy  - biał. „biarosta”), które licznie porastały okolice.

Dawne miasta bardzo często zakładane były u ujścia do wielkiej rzeki jej dopływu. Rzeki stawały się prawdziwymi granicami i szlakami komunikacyjnymi. Na długie lata przeznaczeniem Brześcia stało się być miastem przygranicznym. Od początku był niczym twierdza. Przez Brześć przechodziły szlaki handlowe z Rusi Kijowskiej do krajów bałtyckich i Europy Zachodniej. Na przestrzeni wieków miasto stawało się wielkim centrum kultury i handlu. Wszystko, co miało miejsce na Rusi,  a później w Rosji, Ukrainie , w krajach bałtyckich, Polsce czy Europie, odcisnęło piętno na przyszłości Brześcia.

W XII wieku zbudowano tu drewniany zamek, którego zadaniem była ochrona kupieckich karawan. W latach 1276- 1288 książę włodzimiersko- wołyński Włodzimierz Wasilkowicz zbudował w Brześciu wieżę obronną („słup-kamień”) i cerkiew św. Piotra. W 1390 roku Brześć, jako pierwsze białoruskie miasto, otrzymuje magdeburskie prawa miejskie.

Wśród wielu ciekawostek, związanych z historią miasta, możemy znaleźć informację o spotkaniu w grudniu 1409 roku polskiego króla Jagiełły z wielkim księciem litewskim - Witoldem. Podczas spotkania obaj władcy opracowali plan głównej bitwy z Krzyżakami.  15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem walczyła także chorągiew (oddział) brzeska.

W 1441 roku Brześć znalazł się na liście największych miast Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rok 1511 przyniósł miastu prawo do organizacji 2 jarmarków w ciągu roku. W 1553 roku  starosta brzeski Mikołaj Radziwiłł Czarny założył w mieście pierwszą białoruską drukarnię, z której wyszła słynna Biblia Brzeska, zaliczana do wczesnego polskiego druku.

W 1596 roku w Brześciu podpisano unię, w wyniku której połączono cerkiew prawosławną z kościołem łacinskim. Kościoł unicki zachował obrzędy i liturgię grecką, ale uznawał zwierzchnictwo papieża.

Co ciekawe na pieczęciach miejskich  ( XVI-XVIII w.) zachował się herb miasta: na niebieskim tle widać znajdują się srebrne łuk i strzała, skierowana ku górze. Obronna symbolika herbu podkreśla graniczne położenie miasta i jego rolę w ochronie kraju.

W latach 1664-1666 w Brześciu istniała mennica, w której bito drobną monetę - szelągi.

W średniowieczu miasto położone było na niewielkim wzniesieniu na lewym brzegu Muchawca u ujścia do Bugu, lecz na początku XIX wieku stare miasto zostało zburzone. Nowe rozbudowywało się 2 km na wschód od starego. W miejscu dawnego Brześcia zbudowano w 1842 roku słynną brzeską twierdzę.

 W drugiej połowie XIX wieku rozwój miasta możliwy był dzięki budowie kolei. Trasy kolejowe połączyły Brześć z Warszawą, Moskwą, Kijowem i miastem Homel. W latach 1883-1886 wybudowano dworzec kolejowy - jeden z największych w ówczesnym imperium rosyjskim.

W czasie I wojny światowej Brześć był okupowany przez wojska niemieckie, zaś w grudniu 1917 roku bolszewicy rozpoczęli rozmowy pokojowe z Niemcami i ich sojusznikami, które zakończyły się podpisaniem traktatu 3 marca 1918 roku w Twierdzy brzeskiej w budynku Białego Pałacu (Traktat brzeski).

Od 1921 do 1939 roku Brześć znajdował się w granicach Polski jako stolica województwa poleskiego.

Podczas drugiej wojny światowej 22 czerwca 1941 roku Brześć i garnizon twierdzy jako pierwsze przyjęły na siebie uderzenie wroga. Twierdza brzeska do końca lipca 1941 roku znajdowała się w totalnym okrążeniu niemieckich wojsk, bez wody i żywności dzielnie się broniła. I właśnie za to męstwo i heroizm, podczas II wojny światowej, w 1965 roku cytadeli nadano nazwę „Twierdzy- bohatera”. Bastion, forty, ruiny budynków stały się częścią memorialnego kompleksu, poświęconego pamięci heroicznej obrony.

Po wojnie miasto zostało w pełni odbudowane. W latach 60-90-tych XX wieku Brześć był jednym z najszybciej rozwijających się miast Związku Radzieckiego.

Współczesny Brześć nie stracił swojej roli, którą odgrywał w historii i wydarzeniach wpływających na losy wielu państw i narodów. W 1991 roku w rządowej rezydencji w Wiskulach w Puszczy Białowieskiej (około godziny jazdy od Brześcia), prezydenci Białorusi, Rosji i Ukrainy podjęli decyzję o rozpadzie ZSRR i podpisali porozumienie o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw.

Geopolityczne położenie Brześcia przez wszystkie lata umożliwiało  korzystne warunki do międzynarodowej współpracy. To tu w 1997 roku utworzona została pierwsza w kraju Wolna Strefa Ekonomiczna „Brześć”. Znajduje się ona w północno-zachodniej części miasta. Co roku w Brześciu odbywają się międzynarodowe targi „Wspólnota”.

Dzisiejszy Brześć  to duży administracyjny, przemysłowy, transportowy i sportowy ośrodek. Ta zachodnia brama Białorusi jest zawsze otwarta dla wszystkich gości.

 

 

Въезд в Брест Костел в Бресте Памятник 1000-летию Бреста Парк имени Первого мая Привокзальная площадь Свято-Симеоновский кафедральный собор Рыцарский турнир